תקנון האתר

• השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, התקנון ופרשנותו כפופים לדיני מדינת ישראל, אנא קראו
תקנון זה בקפידה .

• כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה כי הינו כשיר משפטית לביצוע פעולת הרכישה.

• רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים קבועה בישראל
ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

• תנאי מוקדם לתוקף קנייה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

• כל המבצע רכישה דרך האתר מצהיר עם ביצוע הפעולה כי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו
או למי מטעמו כל טענה, דרישה, תביעה כנגד האתר, החברה, מנהליה ו/או עובדיה.

• "מזוזות נחלים" עושה כל מאמץ לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע האמין והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים
להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

• תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד, "מזוזות נחלים" תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני
לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

• כל המחירים באתר "מזוזות נחלים" כוללים מע"מ עפ"י כל דין.

• לצורך ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש למלא את פרטיו האישיים כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, דואר האלקטרוני,
מספר כרטיס אשראי וכד'.

• לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

• בנוסף למפרט על המוצר הנרכש יצורף מידע אשר יכלול פרטים נוספים כגון: עלות המשלוח (עלות המשלוח בתחומי
מדינת ישראל), זמינות במלאי, צבע, מספר תשלומים אפשריים וכד'.

• במידה והמוצר המוזמן יחסר במלאי צוות "מזוזות נחלים" יצור קשר עם הלקוח לצורך השלמת העסקה או ביטולה.

• לאחר ביצוע ההזמנה תתקבל הודעה על קליטת פרטי ההזמנה, אישור סופי יינתן רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי
לביצוע הרכישה וחיוב כרטיס האשראי, רק לאחר מכן תרשם הרכישה כעסקה.

• זמן אספקת המוצר הינו עד 14 ימי עבודה ממועד קבלת אישור חברת האשראי, במקרים בהם יחול עיקוב באספקת המוצר
מהסיבות של כוח עליון, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, נזקי טבע, שביתה בדואר ישראל ו/או חברות המשלוחים,
תהיה "מזוזות נחלים" פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד "תיק התיקים" בקשר
עם עיכובים באספקה.

• ניתן לבצע "איסוף עצמי" במשרדי החברה בכתובת נחלים

• למרות כל האמור לעיל צוות "מזוזות נחלים" יעשה כמיטב יכולתו להקדים את זמן אספקת המוצר.
"מזוזות נחלים" תהיה זכאית שלא לאשר רכישה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו להלן:

• אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

• אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע ב "מזוזות נחלים", או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה "

• במידה והמוצר אזל מהמלאי ועדיין לא עודכן באתר.

• אם הופרו תנאי תקנון זה.

הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 וכל זאת לאחר שמולאו
התנאים הבאים:

• ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב באמצעות דואר
אלקטרוני למשרד "מזוזות נחלים".

• הלקוח יחזיר את המוצר על חשבונו אך ורק למשרד "מזוזות נחלים" ברחוב נחלים
כשהוא באריזתו המקורית, שלם וללא נזק או פגם מכל סוג שהו ולא נעשה בו כל שימוש.

• במידה ויחליט הלקוח לקבל זיכוי ולממשו בעתיד באחת מחנויות הרשת לא יחויב בדמי טיפול וביטול אך מסך הזיכוי ינוכה
עלות המשלוח.

מדיניות החזר כספי

החזרת מוצרים וביטול הזמנות
ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט למטה), כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי החברה או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה. ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה טלפונית.
מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחזיר לחברה תוך 14 יום ע"י משלוח אל החברה (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח). האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין.
כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר המוצר המוחזר.
לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.
במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ינוכה מסך ההחזר הכספי עלות המשלוח וכמו כן יחויב הלקוח
בדמי טיפול וביטול בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.

כתיבת תגובה