קביעת מזוזה

מה זה בכלל קביעת מזוזה?

המנהג לקבוע מזוזה הגיע כאמור מאז ימי יציאת בני ישראל ממצרים, כאשר הקב”ה פסח על בתי היהודים כאשר הכה את בכורי המצרים במכת בכורות. היהודים שמו במשקוף דלתיהם את הדם מקורבן הפסח על מנת לסמן את בתיהם ומאז ועד היום כבר אלפי שנים אנו חוגגים את חג הפסח והיהודים כולם נוהגים בקביעת מזוזה בביתם לזכר יציאת מצרים. מקובל לחשוב כי מדובר במנהג אבל מצוות קביעת מזוזה היא מצווה מהתורה ממש ויש לה לפחות שני פרשיות בספר דברים.

קבלו וידאו קצר וקולע המסביר כיצד קובעים מזוזה

מקור ראשון: ספר דברים פרק ו
“והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך.”

מקור שני: ספר דברים פרק י”א
“ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם. ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך. וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך.למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע ה’ לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ.”

מה במזוזה

במזוזה נמצאות שתי הפרשיות הלוו שהזכרנו למעלה בדיוק ובמלואן בתוך קלף המזוזה. פרשת “אם שמע” ופרשת “שמע ישראל” כתובות על קלף מיוחד מעור של בהמה טהורה. כמו שכותבים ספר תורה כך גם כותבים את המזוזה על ההלכות השונות וכמו כן גם הכנת העור ועיבודו. חשוב לציין כי בכדי לשמור על קלף המזוזה שחשוב ששום אות לא תימחק ואפילו בחלקה מגלגלים את קלף המזוזה ועוטפים אותו כאשר הוא מגולגל בניילון מיוחד אשר שומר על קלף המזוזה. לאחר מכן מכניסים את קלף המזוזה עם הפרשיות לתוך בית המזוזה.

צפו בקטלוג המזוזות המעוצבות שלנו »

Call Now Buttonקליק למענה מהיר
×
×

עגלת קניות